• Hjem
  • Høringsutkast for NB pub. nr. 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» er nå klar!

Høringsutkast for NB pub. nr. 21 «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag» er nå klar!

Høring av NB publikasjon nr. 21 er nå tilgjengelig.

Publisert: 25.april 2017

Høringsutkast «Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag»

Kommentarer og endringsforslag legges inn i standard revisjonsrapport (se link under) og sendes til Norsk Betongforening på følgende mailadresse: Norsk.Betongforening@tekna.no.

Høringsfrist: Onsdag 31. mai 2017.

Del saken