Miljøkomiteen

Norsk Betongforening har gjennom mange år arbeidet aktivt for å vise betongens betydning og muligheter i forhold til ulike miljøutfordringer. Mange av aktivitetene utføres av foreningens egen Miljøkomite som også prøver å ha en koordineringsrolle mot en felles betongbransje sine aktiviteter

Det er utarbeidet ulike miljørapporter,

Publisert: 13.mars 2017

Norsk Betongforening har gjennom mange år arbeidet aktivt for å vise betongens betydning og muligheter i forhold til ulike miljøutfordringer. Mange av aktivitetene utføres av foreningens egen Miljøkomite som også prøver å ha en koordineringsrolle mot en felles betongbransje sine aktiviteter

Det er utarbeidet ulike miljørapporter, flere forskningsmiljøer er brukt i nødvendig utrednings- og utviklingsarbeid. Miljøkomiteens rapporter; 4 stykker pr. desember 2016, kontakt nb@tekna.no, for tilgang til rapporten.

Sommeren 2016 ferdigstilte Miljøkomiteen en kortfattet miljøbrosjyre – Visste du dette om betong og miljø? Et utvalg emner er belyst på en lettfattelig måte, som forhåpentligvis både opplyser og engasjerer så vel byggherrer som rådgivende ingeniører.

Komiteen består av:

Leder – Steinar Røine,  Spenncon AS
Knut O. Kjellsen,   Norcem AS
Christian K. Sandvik,  Norconsult AS
Arne Vatnar, Skanska Norge AS
Per Jahren, P.J.Consult AS
Hallvard Magerøy, Fabeko
Agnar Løbakk, Unicon AS
Stefan Jacobsen, NTNU
Thomas Beck, Normet AS
Hedda Vikan, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Knut Bryne, sekretær Tekna

Del saken