Bergen

Medlemsmøter i Bergen

Publisert: 04.november 2016

Medlemsgruppe Bergen – Hordaland

Lars Vallevik (leder), COWI AS, lars.vallevik@gmail.com

Ståle Liland, NCC Construction AS

Trond Berntsen, Statens vegvesen region vest

Bård Pedersen, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Åse Lyslo Døssland, Multiconsult AS

Kåre Reknes, Rexir Bygg AS

 

Kommende møter:

28.03.17. Åpent faglig møte i Bergen – Karbonfiberforsterkning av betongkonstruksjoner

Avholdte møter:

07.02.17. Åpent faglig møte i Bergen – Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner

26.10.16. Åpent faglig møte i Bergen – Betongbruer – erfaringer fra byggeplass 

19.05.16. Åpent faglig møte i Bergen – Småpudden

01.03.16. Åpent faglig møte i Bergen – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

11.11.15. Åpent faglig møte i Bergen – Befaring Birkelandskrysset

06.05.14. Åpent faglig møte i Bergen – Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger

27.11.13. Åpent faglig møte Bergen – Forsterkning av betongkonstruksjoner med karbonfiberbånd

10.05.12. Åpent faglig møte i Bergen – Byggeplassbesøk Nygårdstangen i Bergen

18.03.12. Åpent faglig møte i Bergen – Gulv på Grunn – Hvordan sikre god og riktig kvalitet

09.05.11. Åpent faglig møte i Bergen – Nytt om sementutviklig og sementer i det norske markedet fra Norcem

24.03.11. Åpent faglig møte i Bergen – Byggeplassbesøk Nygårdstangen Oppmøte på byggeplassen ved brakkerigg

27.05.10. Åpent faglig møte i Bergen – Ekskursjon til Hardangerbrua

17.11.09. Åpent faglig møte i Bergen – Pålitelighet av betongkonstruksjoner

Del saken