Betongtavlen

Betongtavlen er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen deles ut på et arrangement på høsten.

Publisert: 12.oktober 2016

BETONGTAVLEJURYEN ETTERLYSER KANDIDATER TIL BETONGTAVLEN 2016

Har du et godt prosjekt eller vet om en verdig kandidat som er ferdig senest sommeren 2016, sender du ditt forslag til norsk.betongforening@tekna.no innen 19. mai 2016.
Send en begrunnelse på hvorfor prosjektet foreslås som en kandidat sammen med bilder og informasjon om tiltakshaver, arkitekt, rådgivende ingeniør, betongentreprenør, betongleverandør og eventuelt andre aktører som har betydd noe for kandidaturet.
Send begrunnelsen og bilder i et lavoppløselig pdf-format.
Statutter Betongtavlen

Jurymedlemmer 2016:
Jan Eldegard, Byggutengrenser (NB oppnevnt)
Jonny Hermansen, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnrevnt)
Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

BETONGTAVLEN 2015 tildelt:

Gulli bru, Kongsvinger og Kimen kulturhus, Stjørdal

HEDRENDE OMTALE tildelt:

E10 rasoverbygg, Lofoten og Stormen kulturkvartal i Bodø.

Brosjyre Betongtavlen 2015

Hedrende omtale 2015

Gulli Bru

Gulli bru mottar Betongtavlen 2015 fordi den er et utmerket forbilde for kommende bruprosjekter.

Juryens uttalelse:

Gulli Bru er i all sin enkelhet massiv i sin konstruksjon og myk i sin form og et svært godt eksempel på at noe så vanlig som en europaveibru kan løftes til ingeniør- og byggekunst av ypperste klasse. Gulli bru er svært elegant og glir helt naturlig inn i landskapet. Dimensjonene på broens deler er store, men den oppleves likevel som svært enkel og lett. Brua har nydelige overflater – i alt 35.000 kvadratmeter bordforskalet overflate-dog ingen tradisjonell bordforskaling, men en systemforskaling hvor det ble benyttet strukturfinér i kassetverrsnittet. Gulli bru er bygget etter lanseringsmetoden og det er første gang denne metoden er benyttet i større omfang i Norge. Byggemetode ble valgt av Skanska fordi den var kostnadseffektiv og tidsbesparende i forhold til mer tradisjonelle metoder. Den vellykkede gjennomføringen åpner opp for at lansering som byggemetode med fordel også kan benyttes for framtidige store bruprosjekter i Norge- både over vann og i tettbebygde områder.

Gulli bru mottar Betongtavlen 2015 fordi den er et utmerket forbilde for kommende bruprosjekter – både når det gjelder utforming, utførelse og gjennomføring.

Deltakere i prosjektet:

– Byggherre: Statens vegvesen

– Rådgiver byggeteknikk: Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS

– Hovedentreprenør: Skanska Norge AS

– Rådgiver lansering og temporære konstruksjoner: Stähler + Knoppik GmbH

– Betongleverandør: Betong Øst

Kimen Kulturhus

Kimen kulturhus tildeles Betongtavlen 2015 for sin gjennomførte og sofistikerte bruk av betong i en elegant kombinasjon med andre materialer. Kimen er et fremragende byggverk som fungerer like godt til hverdag som til fest, til glede og til sorg.

Deltakere i prosjektet:

Byggherre: Stjørdal Kulturutvikling

Arkitekter: Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Lusparken Arkitekter AS,
JSTArkitekter AS

Prosjektledelse og byggherreombud: FAVEO Prosjektledelse AS

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS

Rådgiver byggeteknikk: Rambøll Norge AS

Totalentreprenør: Skanska Norge AS

Betongleverandør: Unicon

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

Kontaktperson: Juryformann Jan Eldegard, Mobil 911 79 109

Oversikt over vinnere

Noen vinnere av Betongtavlen:
2000 Ivar Aasen-tunet,Ørsta og Realfagsbygget, Trondheim Betongtavlen 2000
2002 Norges Varemesse og Enebolig Berg, Nåvik Betongtavlen 2002
2003 Villa Bakke, Sandvika Betongtavlen 2003
2004 Elgeseter bru og Vardåsen kirke Betongtavlen 2004
2006 Svinesundbrua Betongtavlen 2006
2007 Sohlbergsplassen Betongtavlen 2007
2008 Gyldendalhuset Betongtavlen 2008
2009 Nasjonalmuseet arkitektur Betongtavlen 2009
2010 Smykkeskrinet – Utdanningforbundets Konferansesenter Betongtavlen 2010
2011 Midtåsen skulpturpark, Sandefjord og Bjørvikatunnelen, en del av Operatunnelen Betongtavlen 2011
2012 Trollstigplatået – Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen Betongtavlen 2012
2013 Selvika rasteplass Betongtavlen 2013
2014 Villa Holtet/Larsen Betongtavlen 2014

Betongtavlen deles ut ved et arrangement i samarbeid med byggutengrenser.no, Betongelementforeningen og FABEKO
byggutengrenser.no er et bransjeorgan opprettet for å inspirere og informere om riktig bruk av mur og betong. se byggutengrenser.no

Standardisering innenfor betongområdet
Norsk Betongforening har et nært samarbeid med Standard Norge.

  • Samarbeid om formidling (kurs og seminarer) innen betongstandardisering.
  • Tett dialog er det mellom Norsk Betongforening sine komiteer/grupper mot Betongopplæringsrådet sitt styre/sine fagutvalg og mot Standard Norge sin referansegruppe for betongområdet.
  • Årlige bevilgninger til standardisering innen betongområdet.

For informasjon og kjøp av standarder, se www.standard.no.

 

Del saken