Desisorutvalg (DU)

Årsmøtet 29. april 2014 vedtok at systemet med et Desisorutvalg (DU) skal bli permanent fra 2014 

Publisert: 27.september 2016

Årsmøtet 29. april 2014 vedtok at systemet med et Desisorutvalg (DU) skal bli permanent fra 2014 

DU skal foreta en årlig revisjon av styrets arbeid og en rapport skal legges frem for årsmøtet. DU rapporter se Link til årsmøtedokumentene.

Mandat for DU, se her.

Desisorutvalget 2016 består av:

Jan Eldegard, byggutengrenser, jan@byggutengrenser.no

Stein Tosterud, Unicon AS, stein.tosterud@unicon.no

 

Del saken