fib publikasjoner

Som personlig medle i NB kan du laste ned fib publikasjoner gratis.

NB! Til personlig medlemmer av NB – For Gratis nedlasting av PDF, vennligst sende en mail til: betongshop@tekna.no da det pr.

Publisert: 08.mars 2017

Som personlig medle i NB kan du laste ned fib publikasjoner gratis.

NB! Til personlig medlemmer av NB – For Gratis nedlasting av PDF, vennligst sende en mail til: betongshop@tekna.no da det pr. dags dato ikke er mulig å laste ned gratis publikasjoner.
Send nr. på fib publikasjonen du vil ha tak i, så behandles de fortløpende.

 

Mandat/målsetting – Internasjonalt arbeide

 

Formål:
Komiteens formål er å fremme norsk betongteknologi internasjonalt, være en brobygger mot internasjonale organisasjoner, bidra til at internasjonal kompetanse bringes til det norske miljø og bidra ved norske bedrifters internasjonalisering.

 

Samarbeid med andre virksomhetskomiteer:
Foreningens samlede aktiviteter skal inkluderes i det internasjonale arbeid. Komiteen skal derfor ha et tett samarbeid med samtlige av øvrige virksomhetskomiteer for på best måte representere foreningen internasjonalt. Dette går også andre veien, at internasjonale signaler som fanges opp og viderebringes til andre komiteer, foreningens medlemmer og bransjen forøvrig.

 

Samarbeide med andre organisasjoner:
NB er medlem i Nordisk Betongforbund. Den generelle og direkte kontakten mot Nordisk Betongforbund dekkes av styret ved formann og sekretær. NBs Forskningskomite har ansvaret for den direkte kontakten mot det nordiske betongforskningsmiljø.
Internasjonalt skal komiteen arbeide primært mot fib og den europeiske betongunionen, ECSN. Det skal samtidig være åpne relasjoner og gode samarbeidsformer mot øvrige organisasjoner så som IABSE, ACI og RILEM.
Aktivt samarbeide skal vedlikeholdes og videreutvikles med virkemiddelapparatet, både det norske og det internasjonale.

 

Arbeidsform:
Komiteen skal møte 2 – 4 ganger årlig. Møtereferat med definerte oppgave skrives . Planer for virksomheten etableres og vedlikeholdes, inklusive budsjett og økonomisk oppfølging.

 

Økonomi:
Komiteen tildeles årlige budsjettmidler i henhold til ønsket aktivitet, med forbehold om styrets og generalforsamlingens godkjennelsen. Komiteen må også påregne at man i visse tilfelle må delfinansiere aktuelle prosjekter med nødvendige eksterne midler. Komiteen rapporterer til styre og nødvendig økonomistyring ivaretas etter samråd med sekretariatet via eget prosjektregnskap.

Del saken