FoU-komiteen

Innenfor forskning og utvikling skal FoU-komiteen i NB være referansegruppe for all FoU – aktivitet som helt eller delvis gjennomføres i regi av NB.

Publisert: 14.oktober 2016

Hva gjør komitéen:

Komiteen forsøker både å fremme den strategiske bruken av forsknings- og utviklingsarbeid i bransjen og også å sette faglige og næringsmessig viktige ting på forsknings-agendaen. Vi støtter koordinering av faglig utviklingsarbeid, bidrar til etablering av utviklingsprosjekter, utvikler nettverket mellom næring og akademia og promoverer publisering i tidsskriftet NCR og omtale av betongrelatert FoU generelt. Komiteen innstiller kandidater til NBs forskningspris. I det nordiske samarbeidet fungerer vi som medarrangør av miniseminarer og konferansen hvert tredje år og drifter også bl.a. NCR.

Mandat

 

Hvilken rolle har den:

Komiteen fungerer hovedsakelig som koordinator og initiator av formidling, kontaktskaping og agenda-setting. På nordisk nivå har den norske komiteen betydelig policy-innflytelse.

Eventuelle Prosjekter:

 

NYHETER:

«Lær mer om utsparinger i vegger, ny PhD avhandling.

Norsk-svensk samarbeid gav ny Dr grad til Cosmin Popescu ved Norut Narvik.
Avhandling lagt frem ved Luleå tekniske universitet (LTU) den 23. februar 2017.

«Lær mer om utsparinger i betongvegger»

 

Norsk Betongforening sin forskningspris (FoU – prisen), forslag på kandidater med begrunnelse sendes sekretariatet nb@tekna.no innen 01. september.

 

Norsk Betongforenings Forskningspris

Norsk Betongforening deler ut årlig ett stipend på kr 25.000,- til en yngre person som har gjennomført et forsknings- eller utviklingsarbeid av spesiell verdi for norsk betongbransje. Stipendiet skal nyttes til en faglig reise

Stipendiet tildeles etter søknad som skal inneholde følgende punkter

  1. Beskrivelse av det forsknings-eller utviklingsarbeide som er grunnlag for søknaden
  2. Referanse til dokumentasjon av det gjennomførte arbeidet
  3. Reisemål med begrunnelse for reisen
  4. Budsjett for reisen

Søknadsfrist er 01. september 2017.

Søknad om stipend behandles av NB sin permanente Forskningskomite. Stipendiet deles ut på Norsk Betongdag.

Reisen skal dokumenteres.

 

Komiteens sammensetning:

Terje F. Rønning, (leder) Heidelberg Cement NE
Bård Arntzen, Norut ASA
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen
Metter Geiker, NTNU
Bernt Kristiansen, AF-Gruppen AS
Berit G. Petersen, Unicon AS
Ola Skjølsvold, Sintef Byggforsk
Hilde Benedikte Østlund, Kværner
Morten Bjerke, (sekretær) Tekna

Del saken