Medlemspriser

Det er forskjellig alternativer å velge i mellom.

Publisert: 30.oktober 2016

Personlig medlemsskap uten tidsskrift: Kr. 350,-

 

Personlig medlemsskap med tidsskriftalternativene:
– mur + betong, 4 nummer./år + Cement Nå: tilleggspris kr. 100,-

– Byggeindustrien, 5 betongnr./år + Cement Nå: tilleggspris kr. 100,-

– Byggeindustrien, alle 20 nr./år + Cement Nå: tilleggspris kr. 300,-

– Studentmedlemskap med tidsskrifter: kr. 0,-
(Cement Nå, Byggeindustrien spesialnummer Betong og mur + betong)

 

Firmamedlemsskap:
Kr. 2.500,- for bedrifter med under 50 ansatte

Kr. 5.000,- for bedrifter fra 50 og til under 250 ansatte

Kr. 7.000,- for bedrifter med 250 ansatte eller flere

Tilleggspris med tidsskrift:
– mur + betong, 4 nummer./år + Cement Nå: tilleggspris kr. 100,-

Del saken