Hvem kan bli medlem?

Medlemskapet er åpent for alle betonginteresserte. Spennvidden blant våre medlemmer er stor, og det settes ikke krav til formell utdannelse. Medlemmene representerer hele bransjen og vi har medlemmer fra hele Norge.

Publisert: 27.november 2016

Hvem er og hva står NB for?

Vi arrangerer kurs, nasjonale og internasjonale konferanser, den årlige Norsk Betongdag om høsten og gjennom hele året en rekke faglige åpne møter i de store byene.

I tillegg har vi en stor faglig aktivitet ved ulike komiteer som er i kontinuerlig arbeid.
Hver komite avslutter sitt arbeide med en publikasjon som oftest blir bransjens anbefalinger og forslag til retningslinjer innen det fagområdet man omtaler.

 

Hva får du/dere som medlem?

  • Personlige medlemmer: Gratis nedlasting av publikasjoner (pdf filer)
  • Tidsskriftene Cement Nå, Byggeindustrien ( 5 årlige særutgaver betong eller alle årlige nummer)  og mur + betong til redusert pris
  • Personlige medlemmer får redusert kursavgift på våre kurser
  • Redusert avgift på Norsk Betongdag
  • Bedriftsmedlemskap: Redusert pris på konferanser
  • Studentmedlemmer: Ingen deltakeravgift på kurs hvis plass på kurset.

 

På denne måten kan du holde deg oppdatert innen ditt fagfelt. Du får også et sted du kan henvende deg til dersom det er temaer du brenner for!

Betongfaget har de siste årene vært i en rivende utvikling. Gjennom en økt medlemsmasse ønsker Norsk Betongforening å nå større deler av betongmiljøet. Med bedre kunnskap vil du og det norske fagmiljøet stå sterkere i den internasjonale konkurransen.

Del saken