Info til medlemsgruppen

Vedlagt noe info til de regionale medlemsgruppene i forbindelse med arr av faglig møter.

Publisert: 09.november 2016

Ansvarlig hos NB for medlemsgruppene: Oslo, Stavanger, Østfold og Narvik er:
Lilly Kristin Langnes, lilly@tekna.no eller tlf. 22 94 75 00

 

Ansvarlig hos NB for medlemsgruppene: Bergen, Sørlandet, Trondheim og Telemark/Vestfold er:
Henny Cathrine Braarud, henny@tekna.no eller tlf. 22 94 75 00

 

Mal for bruk til invitasjon til åpne faglig møter er sendt til ledere av de regionale gruppene.

Relatert innhold:

DOKUMENTER, WORD

1_oslo_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

2_stavanger_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

3_bergen_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

4_sorlandet_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

5_tr-heim_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

6_narvik_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

7_telemark-vestfold_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

8_ostfold_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

anbefalinger-for-medlemsmoter

foredragsevaluering-fra-medlemmer

V01Oppsummering medlemsmøter02 WORD

V02OPPMØTE MEDLEMSMØTE WORD

V03Egenevaluering WORD

Mandatmedlemsmøter PDF

Åpne faglig møter_Samlet medlemsgruppe_komite info for NB_NFB PDF

 

Del saken