Regionale aktiviteter

Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har i felleskap etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet. Pr i dag finnes det grupper i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Narvik. Gruppene arrangerer bl.a møter med foredrag om aktuelle betongfaglige temaer, ekskursjoner/befaringer og ev andre betongrelaterte aktiviteter. Arrangementene skal være åpne for alle interessert, og er normalt uten deltakeravgift for medlemmer av NB. Arrangementene blir publisert på Norsk Betongforenings hjemmesider og invitasjon sendes ut til medlemmer geografisk tilhørende den lokale gruppen. De lokale gruppene består av 5 – 7 personer. Se mer om åpne møter her.