Medlemskomiteen

Åpent faglig møte – Medlemskomiteen og regionale medlemsgrupper

Publisert: 01.desember 2016

Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har i fellesskap etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet.

 

Gruppene arrangerer bl.a. møter med foredrag om aktuelle betongfaglige temaer, ekskursjoner/befaringer og ev andre betongrelaterte aktiviteter. Arrangementene skal være åpne for alle interessert, og er normalt uten deltakeravgift for medlemmer av NB. Arrangementene blir publisert på Norsk Betongforenings hjemmesider og invitasjon sendes ut til medlemmer geografisk tilhørende den lokale gruppen. De lokale gruppene består av 5 – 7 personer.

Norsk Betongforening har regionale grupper i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Narvik, Kristiansand/Sørlandet, Telemark/Vestfold og Østfold. Alle gruppene arrangerer seminarer og ekskursjoner i nærområdet. For aktuelle arrangement, se under gruppene.

 

Medlemskomiteen består av lederne av de lokale gruppene samt en representant fra NFB.

Oslo: Tommy Cielicki, FABEKO, tc@fabeko.no

Bergen: Lars Vallevik, Lavac AS, lars.vallevik@gmail.com

Stavanger: Kristin Eikemo, Kruse Smith AS, kristin.eikemo@kruse-smith.no

Kristiansand: Jan Lindland, Stærk & Co a.s., jan.lindland@staerk.no

Trondheim: Stefan Jacobsen, NTNU, stefan.jacobsen@ntnu.no
(alternativ kontaktperson john.sunde@norcem.no)

Narvik: Geir Horrigmoe, Sweco Norge AS, hrrgm@online.no

Telemark/Vestfold: Erik Sørensen, Unicon AS, erso@unicon.no

Østfold: Jarle Hatlelid, COWI AS, jhha@cowi.no

Representant fra NFB: Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS, hri@norconsult.com

Har du forslag til tema/aktiviteter i din lokale forening, ta kontakt med leder av din lokale gruppe (se over)

 

 

Del saken