• Hjem
  • Miljøkomiteen

Miljøkomiteen

Miljøkomiteen arbeider med miljøutfordringer i betongbransjen.

Publisert: 15.oktober 2016

Miljøkomiteen arbeider med miljøutfordringer i betongbransjen.

Norsk Betongforening har gjennom mange år arbeidet aktivt for å vise betongens betydning og muligheter i forhold til ulike miljøutfordringer. Mange av aktivitetene utføres av foreningens egen Miljøkomite som også prøver å ha en koordineringsrolle mot en felles betongbransje sine aktiviteter

 

Hva gjør komitéen:
På vegne av Norsk betongforening skal Miljøkomiteen fronte betong som et miljøvennlig byggemateriale.
Komiteen har møter ca. 4 – 6 ganger per år, og jobber med prosjekter og saker som angår betong og miljø, og særlig det å fremme opplysninger, statistikk, samt forskning og utvikling som fremmer betong.

 

Hvilken rolle har den:
Miljøkomiteen skal være en slags referansegruppe for betongbransjen i Norge, i spørsmål og saker som har med miljø å gjøre. Enkeltfirmaer driver selvsagt miljøutvikling relatert til betong på eget initiativ, men på et mer generelt grunnlag kan komiteen vurdere rapporter, saker og problemstillinger knyttet til betong og miljø.

Det er utarbeidet ulike miljørapporter, flere forskningsmiljøer er brukt i nødvendig utrednings- og utviklingsarbeid. Miljøkomiteens rapporter; 4 stykker pr. desember 2016, kontakt nb@tekna.no, for tilgang til rapportene.

Sommeren 2016 ferdigstilte Miljøkomiteen en kortfattet miljøbrosjyre – Visste du dette om betong og miljø? Et utvalg emner er belyst på en lettfattelig måte, som forhåpentligvis både opplyser og engasjerer så vel byggherrer som rådgivende ingeniører.

 

Pågående prosjekter i regi av Miljøkomiteen

  • Økt fokus på miljø og klimaendringer, nye muligeheter med betong og
  • CO2 – utslipp – sement og betong – Utfordringer og perspektiver

 

Komiteen består av:

Leder – Thomas Beck, Normet Norway as
Knut O. Kjellsen,   Norcem AS
Christian K. Sandvik,  Norconsult AS
Per Jahren, P.J.Consult AS
Jan Eldegard Hjelle, Fabeko
Agnar Løbakk, Unicon AS
Stefan Jacobsen, NTNU
Thomas Beck, Normet AS
Hedda Vikan, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Knut Bryne,  Tekna / sekretær

 

Miljøbasen

Betong og miljø. Betong er et miljøvennlig materiale. Miljøbasen viser hvilke artikler og dokumenter som sier noe om betong og miljø. Miljøbasen var et nettbasert søkeverktøy som skulle lette tilgjengeligheten av informasjon om betongens miljøegenskaper. Miljøbasen skulle også informere om pågående prosjekter som har en miljøprofil, slik at bransjen er oppdatert om hva som skjer i et miljøperspektiv.

Organisering av arbeidet: Miljøbasen ble overordnet utviklet i prosjektet «Miljøbasen 2002». Dette ble videreført og organisert som et prosjekt i perioden 1.9.2006 til 31.12.2008. I årene etter er prosjektet blitt videreført. Prosjektets eiere er de organisasjonene/institusjonene og virksomhetene som bidrar finansielt og med egeninnsats til prosjektet. Prosjektet er nå avsluttet, men her finner du tilgangen til artiklene som var henvist til i Miljøbasen:

miljobasen_export_hele basen

 

 

Del saken