Narvik

Medlemsgruppe Narvik – Nord Norge

Publisert: 07.november 2016

Medlemsgruppe i Narvik – Nord Norge

Geir Horrigmoe (leder), Sweco, geir.horrigmoe@sweco.no

Erling Kristiansen, Høgskolen i Narvik

Geir Søreng, Hålogaland Grus & Betong

Jan M. Østvik, Multiconsult AS

Kommende møter:


Avholdte møter:

23.03.2017 Åpent faglig møte i Narvik – Miljøvennlig bygg med betong

10.03.16. Åpent faglig møte i Narvik – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

26.11.15. Åpent faglig møte i Narvik – Våre bruers tilstand og vedlikeholdsbehov

20.03.14. Åpent faglig møte i Narvik – Betongseminar – Miljøvennlige bygg med betong

14.03.13. Åpent faglig møte i Narvik – Betongseminar – Miljøvennlige bygg med betong

15.03.12. Åpent faglig møte i Narvik – Fagdag for betong

07.03.12. Åpent faglig møte i Tromsø – BREEAM NOR – vår nye hverdag

31.03.11. Åpent faglig seminar i Narvik – Miljøvennlige bygg, fra EPD til BREEAM

23.09.10. Åpent faglig møte i Vadsø – Lavenergibygg

09.06.10. Åpent faglig møte i Bodø – Lavenergibygg

 

Del saken