• Hjem
  • Publikasjoner under utarbeidelse og revisjon

Publikasjoner under utarbeidelse og revisjon

Her vil du finne informasjon om hvilke publikasjoner som er under revisjon og ute på høring, og når de er forventet ferdig revidert.

Publisert: 09.mars 2017

Publikasjoner ute på høring:

 

HØRINGSUTKAST:

 

Høring av publikasjon «NB 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag»


Høringsutkast «NB pub. nr. 21»

Revisjons rapport

Kommentarer og endringsforslag til innholdet i publikasjonen legges inn i revisjonsrapport som sendes til Norsk Betongforening, mailadresse:  Norsk.Betongforening@tekna.no og merk i emnefeltet med «Høringskommentarer til NB21»

Høringsfrist: Onsdag 31. mai 2017.

 

Publikasjoner under utarbeidelse:

Nr. 8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner
Arbeidet startet opp høsten 2010, revisjonen forventes å bli omfattende. Høring forventes vinteren 2016 og ferdigstillelse forventes sommeren 2017.

 

Nr. 15 Betonggulv – Gulv på grunn og på støp
Arbeidet startet opp våren 2009, revisjonen er omfattende, høring vår 2015. Forventes ferdig vår 2017.

 

Nr. 38 Fiberarmert betongkonstruksjoner
Oppstart vår 2012. Høring vinter 2016. Forventes ferdig sommer 2017.

 

Publikasjoner som er ferdig revidert:


Nr. 25 Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling

Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Arbeidet startet vinteren 2012. Høring vår 2015 og ferdig høsten 2016.

 

Nr. 14 Spennarmeringsarbeider
Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Nytt kapittel om forspente bergforankringer. Arbeidet startet opp vinteren 2012, høring var høsten 2014 og publikasjonen ble ferdig januar 2016.

 

Nr. 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag
Addedum oppdateres vinter 2012. Tillegg C oppdateres kontinuerlig etter behov.

 

 

Sist endret: 13.03.2017

Del saken