Trondheim

Medlemsmøter i Trondheim

Publisert: 11.november 2016

Medlemsgruppe Trondheim – Trøndelag

Stefan Jacobsen, NTNU (leder), stefan.jacobsen@ntnu.no

John Sunde (sekretær), Norcem, john.sunde@norcem.no

Gunrid Kjellmark, SINTEF

Mette Rica Geiker, NTNU

Anne-Kristin Bollingmo, Jernbaneverket

Yngvild Hareide Øvrelid, Reinertsen AS (permisjon)

Sverre Smeplass, Skanska AS

Agnar Løbakk, Unicon AS

Hermund Olsen, Spenncon AS

Kommende møter:

 

Avholdte møter:
14.02.17. Åpent faglig møte i Trondheim – Betong og miljø
Foredrag: Future Buildt, Betong i Miljøbygg og Betong og Miljø

22.11.16. Åpent faglig møte i Trondheim – Er norsk tunnelteknologi i fare?

02.03.16. Åpent faglig møte i Trondheim – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

12.05.15. Åpent faglig møte i Trondheim – Revidert NB-15: «Gulv på grunnen og på støper

25.11.14. Åpent faglig møte i Trondheim – Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger

30.09.14. Åpent faglig møte i Trondheim- Origo Sluppenveien 17BC – Norges første bygg med termoaktive dekker

11.03.14. Åpent faglig møte i Trondheim – Befaring – Regionalt Kulturhus Stjørdal

11.03.13. Åpent faglig møte i Trondheim – Fiberarmering i bærende konstruksjoner – Erfaringer og beregningsmetoder

16.10.12. Åpent faglig møte i Trondheim – Betongtunnelen på Møllenberg

06.03.12. Åpent faglig møte i Trondheim – BREEAM NOR – vår nye hverdag

14.11.11. Åpent faglig møte Trondheim – Praktiske eksempler fra Eurokode 2, NS-EN 1992

17.02.11. Åpent faglig møte i Trondheim – Strindheimkrysset

Del saken