• Hjem
  • Virksomhetskomiteer

Virksomhetskomiteer

Norsk Betongforening komite- sammensetning og mandat.

Publisert: 25.januar 2017

Norsk Betongforening komite- sammensetning og mandat.

Norsk Betongforening (NB) har etablert flere virksomhetskomiteer som har et særskilt ansvar for foreningens ulike oppgaver.
Det er foreningens intensjon at det i alle komiteene, hvis det lar seg gjøre, skal være en sammensetning som representerer de ulike område innen betongfaget som fabrikk betong, betongelement, rådgivende ingeniører, forskning og utvikling (undervisning), materialleverandører, betongrehabilitering og entreprenører. For informasjon om hvem de er og deres arbeid, benytt lenker.

Betongtavlen:

Betongtavlen er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen deles ut på et arrangement på høsten.
Har du et godt prosjekt eller vet om en verdig kandidat som er ferdig senest sommeren 2017, sender du ditt forslag til nb@tekna.no innen 31. mai 2017.
Les mer>>

 

Medlemskomiteen og regionale medlemsgrupper:

Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har i felleskap etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet. Disse finner du under regionale aktiviteter i hovedmenyen.

 

FoU-komiteen:

Innenfor forskning og utvikling skal FoU-komiteen i NB være referansegruppe for all FoU – aktivitet som helt eller delvis gjennomføres i regi av NB.

 

Fagkomiteen:

Fagkomiteen i Norsk Betongforening (NB) har på vegne av styret i NB, som oppgave å foreslå og gjennomføre faglige aktiviteter.

 

Yngres Betongnettverk (YBN):

Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for unge mennesker i betongfaget.

 

Internasjonal komité:

Komiteens formål er å fremme norsk betongkompetanse internasjonalt, være en brobygger mot internasjonale organisasjoner, bidra til at internasjonal kompetanse bringes til det norske miljø og bidra ved norske bedrifters internasjonalisering. Les mer om internasjonal komite sitt mandat. Mandat internasjonal komite

 

Miljøkomiteen:

Arbeidet i miljøkomiteen skal omfatte alle miljørelaterte spørsmål ved produksjon, bruk og gjenbruk av betong.
Norsk Betongforening  har i årene fra 2012 til og med 2016 vært med på å finansiere et felles miljøprosjekt for betongbransjen. Se www.miplan.no for mer informasjon.

Del saken